فراخوانی ...

نقاشی

نسخه چاپی RSS
مرتبط

 • یکی از رشته هایی که به سختی می توان به عنوان شغل به آن نگاه کرد رشته نقاشی است رشته نقاشی گر چه طرفداران فراوانی پیدا کرده است و دیوارهای اتاق ها مزین به قاب های نقاشی شده و علاقمندان برای فراگیری آن حاضر به هزینه کردن هستند اما با این وجود در ذهن عموم مردم و نگاه کلی جامعه به …
  صفحات داخلی | فنی و حرفه ای | یکشنبه 1 بهمن 1391

 • توسعه رشته گرافیک زمانی شکل گرفت که عصر صنعتی شدن و تولید انبوه کالای صنعتی و غیر صنعتی آغاز شد و برای معرفی انبوه کالاها نیاز به تبلیغ پیدا شد تا مشتری در انتخاب خود دچار سردرگمی نشود. طبیعی است که برای عموم مردم تبلیغ کردن نیازمند زبان مشترکی بود که از تلفیق خطوط، رنگ ها و …
  صفحات داخلی | علمی | یکشنبه 17 دی 1391
 • بیست ودومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای
  بیست ودومین جشنواره سراسری فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی وحرفه ای
  خبر | فنی و حرفه ای | شنبه 8 شهریور 1393

 • تعریف
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
 • برگزاری بیست و دومین جشنواره سراسری فرهنگی ، هنری
  جشنواره سراسری فرهنگی ، هنری
  خبر | اجتماعی | شنبه 13 اردیبهشت 1393