فراخوانی ...

شرایط جدید ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی

نسخه چاپی RSS
 • شنبه 23 شهریور 1392 ساعت 13:13
  شرایط جدید ارزشیابی مدارک دانشگاههای خارجی طبق آخرین ضوابط و مقررات در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور، شرایط ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی تا دکتری به روز شد.

  ضوابط و مقررات در ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور در هفته جاری از سوی معاونت دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان مورد بازنگری قرار گرفت.

  ماده های 4 تا 8 این آیین نامه به نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی اشاره دارد.

  در ماده 4 این ضوابط و مقررات، موسسات در 5 گروه ممتاز تا غیرقابل قبول دسته بندی شده است که جزئیاتش به این شرح است:

  ماده 4 : اعتبار سنجی :

  یکایک مؤسسات و شعب آنان در کشورهای مختلف، بر اساس ویژگی های عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری ـ مالی و رفاهی بررسی، به یکی از گروههای زیر سطح بندی می شوند و به نحو مقتضی از طریق اداره کل اطلاع رسانی می شود.

  گروه الف: مؤسسات ممتاز، گروه ب: مؤسسات خوب، گروه ج: مؤسسات متوسط، گروه د: مؤسسات ضعیف، گروه هـ : مؤسسات غیرقابل قبول

  تبصره: مدارک تحصیلی مؤسسات غیر قابل قبول، به هیچ عنوان ارزشیابی نمی شود.

  بر اساس ماده های 5 تا 8 نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویانی که در دانشگاههای خارج از کشور تحصیل کرده اند، اعلام شده است.

  ماده 5: ارزشیابی مدارک تحصیلی کاردانی

  مدارک تحصیلی کاردانی تمام مؤسسات چهار گروه اول شامل ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف، پس از بررسی و اطمینان از صحت صدور و تعلق آن، ارزشیابی و ارزشنامه مربوط صادر می شود.

  ماده 6: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی

  متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی مربوط به شرح زیر ارزشیابی می شود:

  برای مؤسسات ممتاز و خوب، در صورت داشتن مدرک دیپلم دوازده (12) ساله یا پیش دانشگاهی معتبر

  برای مؤسسات متوسط و ضعیف، علاوه بر شرط مندرج در بند بالا لازم است معدل دیپلم یا پیش دانشگاهی دانش آموخته، حداقل 14 به بالا یا همطراز آن باشد، رشته تحصیلی دانش آموخته با رشته تحصیلی دبیرستانی و پیش دانشگاهی وی سازگار باشد، در صورت نداشتن شرائط دو بند اعلام شده، مشروط به شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه علمی همچنین احراز توانمندی های علمی تخصصی و حرفه ای متقاضی، مدارک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  ماده 7: ارزشیابی مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد

  متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد مربوط به شرح زیر ارزشیابی می شود:

  مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز و خوب، به شرط داشتن مدرک کارشناسی معتبر و مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات متوسط علاوه بر داشتن مدرک کارشناسی معتبر، مورد بررسی قرار می گیرد.

  همچنین لازم است الف) رشته تحصیلی کارشناسی ارشد با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی هم راستا و ب) معدل کل مدرک کارشناسی حداقل 14 به بالا یا معادل آن باشد.

  علاوه بر این، در صورت نداشتن هر یک از شروط الف و ب، به شرط بررسی کیفی و احراز توانمندی های علمی ـ پژوهشی و حرفه ای متقاضی از طریق اخذ آزمون، مصاحبه علمی، ارائه مقاله علمی ـ پژوهشی، حسب مورد یک یا همه آنها به تشخیص کمیسیون های ارزشیابی مدارک تحصیلی، این مدارک ارزشیابی می شوند.

  تبصره: مدارک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد صادره از موسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی است.

  ماده 8: ارزشیابی مدارک اعتبار تحصیلی دکتری

  مدارک تحصیلی این مقطع نیز متناسب با سطحی که هر یک از مؤسسات، اعتبار سنجی شده اند، به شرح زیر ارزشیابی می شود:

  مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات ممتاز، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر ارزیابی می شوند.

  مدارک تحصیلی صادره از مؤسسات خوب، علاوه بر شرط مندرج در بند بالا، لازم است شروطی از جمله الف)داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاههای داخل و یا مؤسسات گروه های ممتاز یا خوب، ب) داشتن رساله کیفی به تشخیص متخصصین مرتبط منتخب کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک را رعایت کنند.

  همچنین، در صورت نداشتن شرط الف، ضمن دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و پایان نامه کیفی، مشروط به بررسی کیفی و احراز توانمندی های علمی ـ پژوهشی و حرفه ای متقاضی و برگزاری جلسه دفاعیه، مقاله (یا مقالات) علمی ـ پژوهشی به تشخیص کمیسیون، درخواست می شود.

  مدارک تحصیلی مربوط به مؤسسات متوسط، به شرط داشتن معیارهایی از جمله داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 15 به بالا و همچنین مدرک کارشناسی معتبر، ارتباط مستقیم رشته تحصیلی دکتری با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، داشتن رساله کیفی به تشخیص صاحب نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی مدارک ذی ربط، چاپ حداقل 2 مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، ارزشیابی می شود.

  تبصره: مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسسات ضعیف غیر قابل بررسی و ارزشیابی اعلام شده است.  گزارش| علمی
  نام منبع: مهر
  شماره مطلب: 1044
  دفعات دیده شده: 3865 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش
مرتبط

 • نحوه نگارش رزومه بین المللی
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 15 اردیبهشت 1393

 • شیوه نگارش رزومه های فنی و مهندسی
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 15 اردیبهشت 1393
 • همکاری اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی تهران با دانشگاه فنی و حرفه ای
  با استعانت از درگاه ایزد متعال، به منظور گسترش همکاری ، استفاده بهینه از ظرفیت ها و نیز ارتقای توان آموزشی، پژوهشی، اجرایی، افزایش توانمندی های حرفه ای و بستر سازی اشتغال پایدار و ساماندهی دانش آموختگان این دانشگاه و همچنین ایجاد پیوستگی، افزایش و توسعه ارتباط میان دانشگاه …
  خبر | اجتماعی | یکشنبه 27 مهر 1393

 • اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال 1393
  خبر | اجتماعی | دوشنبه 5 خرداد 1393
 • یونس دقیق
  دکتر یونس دقیق سوابق تحصیلی: دکتری: دانشگاه دلفت هلند: Netherlands -   Delft-University فوق لیسانس: موسسه بین المللی هلندNetherlands  I.H.E لیسانس: دانشگاه تبریز- دانشکده فنی – گروه عمران عنوان پایان نامه دکتری: بررسی و تحلیل تأثیر دینامیک غیر خطی زلزله بر سدهای خاکی عنوان پایان …
  اساتید | فنی و حرفه ای | دوشنبه 17 تیر 1392